Folkmordet på de europeiska romerna och sinterna under den nationalsocialistiska tiden

Under Förintelsen beräknas en halv miljon romer ha mördats. De föll offer för de tyska nazisternas rasistiska förföljelse och deras fascistiska medhjälpare/bundsförvanter. Folkmordet är än idag förhållandevis okänt. Romer mördades i förintelseläger och dog av svält och sjukdomar i arbetsläger och koncentrationsläger. Många tvingades arbeta på bondgårdar, byggplatser och inom dustrin.

Efter krigsslutet tog det många decennier innan romska överlevande fick något erkännande för den nazistiska förföljelsen. Endast ett fåtal har erhållit kompensation eller ersättning för förlorad egendom.

Den här hemsidan erbjuder grundläggande information om folkmordet på romer och vänder sig främst till lärare och elever.

Antiziganismen varken började eller upphörde med nazitiden, utan fortsätter att vara en central del av de brott som begås mot sinter och romer.

Utdrag ur IHRA:s arbetsdefinition av antiziganism

Undervisning och lärande om folkmordet på romer och sinter

Här kan du om du är elev undersöka antiziganism, folkmordet på sinter och romer och dess orsaker och konsekvenser antingen på egen hand eller tillsammans med din klass.

Här kan du om du är lärare hitta många läromedel och tips på hur du kan organisera lektioner om ämnet: All information för lärare.

Webbplatsen för lärande

Romasintigenocide.eu ger information om folkmordet på romer och sinter under den nationalsocialistiska tiden. Webbplatsen presenterar individuella biografier och ger information om platser där förföljelse och utrotning ägde rum. Den långa europeiska historien av förföljelse av romer och sinter tematiseras, liksom försöken att stå emot den. Folkmordets konsekvenser för de överlevande och minnet av det är ytterligare fokusområden på webbplatsen för lärande. All information och alla arbetsblad finns under Teman.

6 huvudteman
Över 70 arbetsblad
På 12 språk
Lämpligt från 14 år