I6 DACHAU (D)

År 1938 deporterades de första grupperna av romer till koncentrationsläger. Året därpå påbörjades massdeportationer till Dachau, Buchenwald och Ravensbrück, dit tusentals sändes för tvångsarbete. När kapabla, potentiella familjeförsörjare försvann blev många av de romska familjerna beroende av ”fattigunderstöd”, vilket fi ck de lokala myndigheterna att kräva att fl er romer deporterades. SS delade in lägerfångarna i olika grupper. Symboler syddes fast på fångarnas kläder för att visa vilken grupp de tillhörde. Romer tvingades vanligtvis att bära den svarta triangeln, som var en symbol för ”asociala” fångar. Några läger hade en separat ”zigenarkategori” med en brun triangel.

1938