I6 DACHAU (D)

Jednotlivci z řad Romů a Sintů byli deportováni do koncentračních táborů už v roce 1938, v roce 1939 však byly zahájeny jejich masové deportace do Dachau, Buchenwaldu a Ravensbrücku, kam byly tisíce rakouských Romů a Sintů poslány na otrocké práce. Jelikož byli deportováni tělesně zdatní živitelé rodin, jejich rodiny zůstaly závislé na podpoře chudým – to přimělo místní úřady k tomu, aby usilovaly o deportaci dalších a dalších lidí. Vězni v koncentračních táborech byli příslušníky SS rozděleni do kategorií a na oblečení jim byly našity symboly označující, do jaké kategorie patří. Romové a Sintové museli obvykle nosit černý trojúhelník, který se používal pro „asociální“ vězně. Některé tábory měly samostatnou „cikánskou“ kategorii s hnědým trojúhelníkem.

1938