Genocida evropských Romů a Sintů za éry národního socialismu

Okolo 500 000 evropských Romů a Sintů bylo zavražděno za holocaustu, kdy se stali oběťmi rasové perzekuce německých nacistů a jejich fašistických spojenců. A přesto je tato genocida v současnosti stále neznámá. Romové a Sintové byli zabíjeni ve vyhlazovacch táborech a umírali na následky hladu a nemocí v pracovních a koncentračních táborech. Mnoho z nich bylo deportováno a využíváno k nucené práci na statcích, stavbách a v průmyslu. Desítky let po válce nebyli přeživší považováni za oběti nacistické perzekuce a získali malé nebo žádné odškodnění za svůj ztracený majetek.Tato webová stránka přináší základní informace o genocidě evropských Romů a Sintů pro učitele a studenty.

Anticikanismus nezačal ani neskončil s nacistickou érou, ale nadále je ústředním prvkem zločinů páchaných na Romech a Sintech."

Výňatek z pracovní definice anticikanismu IHRA

Výuka a učení se o genocidě Romů a Sintů

Pokud jste žáci, můžete samostatně nebo společně se třídou pátrat po anticikanismu, genocidě Romů a Sintů a jejích příčinách a důsledcích.

Pokud jste učitelé, najdete zde řadu výukových materiálů a tipů, jak uspořádat hodiny na toto téma: Všechny informace pro učitele.

Vzdělávací webové stránky

Romasintigenocide.eu poskytuje informace o genocidě Romů a Sintů v období národního socialismu. Stránky představují životopisy jednotlivých osob a poskytují informace o místech pronásledování a vyhlazování. Tematizována je dlouhá evropská historie pronásledování Romů a Sintů i pokusy o odboj proti němu. Důsledky genocidy pro přeživší a paměť na ni jsou dalšími ústředními body vzdělávacího webu. Veškeré informace a pracovní listy naleznete v části Témata.

6 hlavních témat
Více než 70 pracovních listů
Ve 12 jazycích
Vhodné od 14 let