F2 Odmítnutí uznání

V roce 1980 požádaly Svaz německých Sintů a Společnost pro ohrožené národy o zpřístupnění spisů a záznamů o Sintech a Romech ze Spolkového archivu, které byly shromážděny v době národního socialismu. Požadovali veřejnou rehabilitaci menšiny. 4. dubna 1980 drželo jedenáct Sintů v areálu bývalého koncentračního tábora Dachau hladovku. Po osmi dnech bavorský ministr vnitra slíbil, že prošetří, kde se spisy nacházejí. V důsledku hladovky přijal v roce 1982 tehdejší spolkový kancléř Helmut Schmidt delegaci nedávno založené Ústřední rady německých Sintů a Romů. Ve svém prohlášení Schmidt poprvé uznal genocidu 500 000 Sintů a Romů za závaznou pro Spolkovou republiku Německo podle mezinárodního práva.

1980 - 1982