F2 Nekat erkännande

År 1980 begärde Verband Deutscher Sinti (Föreningen för tyska sinter) och Gesellschaft für bedrohte Völker (Föreningen för hotade folk) att de filer och register om sinter och romer som sammanställdes under den nationalsocialistiska tiden skulle lämnas ut från förbundsarkivet. De krävde en offentlig rehabilitering av minoriteten. Den 4 april 1980 startade därför elva sinter en hungerstrejk på området för det tidigare koncentrationslägret Dachau. Efter åtta dagar lovade den bayerska inrikesministern att undersöka var handlingarna fanns. Som ett resultat av hungerstrejken tog den dåvarande förbundskanslern Helmut Schmidt 1982 emot en delegation från det nyligen grundade Zentralrat Deutscher Sinti und Roma (Centralrådet för tyska sinter och romer). I sin förklaring erkände Schmidt för första gången folkmordet på 500 000 sinter och romer som bindande för Förbundsrepubliken Tyskland enligt internationell rätt.

1980 - 1982