F2 Brak uznania

W 1980 roku Stowarzyszenie Niemieckich Sinti i Społeczność Narodów Zagrożonych zażądały ujawnienia akt i rejestrów dotyczących Sinti i Romów z Archiwum Federalnego, które zostały zebrane w czasach narodowego socjalizmu. Domagali się publicznej rehabilitacji mniejszości. 4 kwietnia 1980 roku jedenastu Sinti rozpoczęło strajk głodowy na terenie byłego obozu koncentracyjnego Dachau. Po ośmiu dniach bawarski minister spraw wewnętrznych obiecał dowiedzieć się, gdzie znajdują się akta. W wyniku strajku głodowego ówczesny kanclerz federalny Helmut Schmidt przyjął w 1982 roku delegatów świeżo utworzonej Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów. W swoim oświadczeniu Schmidt po raz pierwszy uznał ludobójstwo 500 000 Sinti i Romów za wiążące dla Republiki Federalnej Niemiec na mocy prawa międzynarodowego.

1980 - 1982