F2 Odmietnutie uznania

V roku 1980 Spolok nemeckých Sintov a Spoločnosť pre ohrozené národy požiadali Spolkový archív o sprístupnenie spisov a záznamov o Sintov a Rómoch, ktoré boli vytvorené počas éry národného socializmu. Žiadali verejnú rehabilitáciu menšiny. 4. apríla 1980 začalo jedenásť Sintov v areáli bývalého koncentračného tábora Dachau držať hladovku. Po ôsmich dňoch bavorský minister vnútra prisľúbil, že prešetrí, kde sa spisy nachádzajú. V dôsledku hladovky prijal v roku 1982 vtedajší spolkový kancelár Helmut Schmidt delegáciu nedávno založenej Ústrednej rady nemeckých Sintov a Rómov. Schmidt vo svojom vyhlásení po prvýkrát uznal genocídu 500 000 Sintov a Rómov za záväznú pre Spolkovú republiku Nemecko podľa medzinárodného práva.

1980 - 1982