Genocída európskych Rómov a Sintov počas éry národného socializmu

Historici odhadujú, že počas holokaustu bolo zavraždených približne 500.000 Rómov aSintov. Stali sa obeťami rasového prenasledovania nacistov a ich fašistických spojencov.Táto genocída je však do značnej miery stále neznáma. Rómovia a Sintovia bolivyvražďovaní vo vyhladzovacích táboroch, zomierali od hladu a chorôb v pracovných akoncentračných táboroch. Mnohých deportovali a využívali v rámci nútených prác nafarmách, na stavbách a v priemysle. Po celé desaťročia po druhej svetovej vojne nebolipreživší Rómovia a Sintovia uznaní za obete nacistickej perzekúcie. Nedostali nijakú formukompenzácie ani svoj zabavený majetok. Táto webová stránka je určená pre učiteľov aštudentov a poskytuje základné informácie o genocíde páchanej na Rómoch a Sintoch.

Anticiganizmus sa nezačal nacistickou érou ani neskončil po nej, ale naďalej je ústredným prvkom zločinov páchaných na Sintoch a Rómoch.

Výňatok z pracovnej definície anticiganizmu IHRA

Vyučovanie a učenie sa o genocíde Rómov a Sintov

Ak si žiak, môžeš samostatne alebo spolu so svojou triedou preskúmať problematiku anticiganizmu, genocídy Sintov a Rómov a jej príčin a dôsledkov.

Ak ste učiteľ, nájdete tu množstvo učebných materiálov a tipov, ako organizovať hodiny na túto tému: Všetky informácie pre učiteľov.

Vzdelávacia webová stránka

Romasintigenocide.eu poskytuje informácie o genocíde Rómov a Sintov počas éry národného socializmu. Na stránke sú uvedené jednotlivé životopisy a informácie o miestach prenasledovania a vyhladzovania. Tematizuje dlhú európsku históriu prenasledovania Rómov a Sintov, ako aj pokusy o odboj voči nemu. Dôsledky genocídy pre tých, ktorí ju prežili, a spomienky na ňu sú ďalšími hlavnými bodmi vzdelávacej webovej stránky. Všetky informácie a pracovné listy nájdete v časti Témy.

6 hlavných tém
Viac ako 70 pracovných listov
V 12 jazykoch
Vhodné od 14 rokov