Genocid nad europskim Romima i Sintima tijekom nacističkog režima

Povjesničari procjenjuju da je oko 500 000 Roma i Sinta ubijeno za vrijeme holokausta. Oni su bili žrtve rasnih progona koje su provodili nacisti i njihovi fašistički saveznici. Ali ovaj genocid je u velikoj mjeri još uvijek nepoznat. Romi i Sinti su ubijani u logorima smrti, a umirali su od gladi i bolesti u logorima prisilnog rada i koncentracijskim logorima. Mnogi od njih su deportirani i iskorištavani kao prisilna radna snaga na poljoprivrednim gospodarstvima, gradilištima i u industriji. Preživjeli Romi i Sinti nisu bili priznati kao žrtve nacističkih progona u desetljećima nakon završetka Drugog svjetskog rata. Nisu dobili neki oblik odštete niti im je vraćena njihova oduzeta imovina. Ova internetska stranica namijenjena je nastavnicima i učenicima, a pruža osnovne informacije o genocidu počinjenom nad Romima i Sintima.

Anticiganizam nije započeo s nacističkom erom niti je prestao nakon nje, ali je i dalje središnji element zločina počinjenih nad Sintima i Romima.

Izvadak iz IHRA-radne definicije anticiganizma

Poučavanje i učenje o genocidu nad Romima i Sintima

Ako ste učenik/ica, ovdje možeš samostalno ili zajedno sa svojim razredom istraživati o​​anticiganizmu, genocidu nad Sintima i Romima te njegove uzroke i posljedice.

Ako ste pedagog/inja, ovdje ćete pronaći brojne materijale za učenje i savjete o tome kako možete organizirati nastavu na temu: Sve informacije za nastavničko osoblje.

Web-stranica za učenje

Romasintigenocide.eu pruža informacije o genocidu nad Romima i Sintima tijekom nacističkog režima. Stranica predstavlja biografije pojedinaca i informacije o mjestima progona i istrebljenja. Raspravlja se o dugoj europskoj povijesti progona Roma i Sinta, kao i o pokušajima otpora protiv istog. Posljedice genocida za preživjele i sjećanje na njega daljnji su fokus web-stranice za učenje. Sve informacije i radne listove možete pronaći pod sekcijom Teme.

6 glavnih tema
Preko 70 radnih listova
Na 12 jezika
Prikladno za uzrast od 14 i više godina