I9 MAUTHAUSEN (A)

Koncentracijski logor Mauthausen u Gornjoj Austriji bio je jedan od najvećih u Trećem Reichu s više od 200 000 zatočenika, najviše sovjetskih ratnih zarobljenika, Židova i političkih zatvorenika. Oko 100 000 ljudi tamo je umrlo između 1938. i 1945. godine. Među 500 romskih žrtava bio je i otac Karla Stojke, koji je bio jedan od prvih Roma koji su deportirani u logor 1939. godine. Karl Stojka je 1994. godine postavio spomen-ploču na prostoru bivšeg koncentracijskog logora.

1994