I9 MAUTHAUSEN (A)

Koncentrationslägret Mauthausen i Oberösterreich var ett av de största lägren i Tredje riket med över 200 000 fångar. Internerna bestod till stor del av sovjetiska krigsfångar, judar och politiska fångar. Mellan åren 1938 och 1945 dog här omkring 100 000 människor. Bland de 500 romska fångarna fanns Karl Stojkas far, som var en av de första romerna som deporterades till lägret år 1939.

1994