I9 MAUTHAUSEN (A)

Obóz koncentracyjny Mauthausen w Górnej Austrii był jednym z największych w III Rzeszy: przebywało w nim ponad 200 000 więźniów, głównie radzieckich jeńców wojennych, Żydów i więźniów politycznych. Około 100 000 osób zmarło tam między 1938 a 1945 r. Pośród 500 romskich ofi ar śmiertelnych był ojciec Karla Stojki, jeden z pierwszych Romów deportowanych do obozu w 1939 r. W 1994 r. Karl Stojka odsłonił tablicę pamiątkową w miejscu byłego obozu koncentracyjnego.

1994