I9 MAUTHAUSEN (A)

Koncentračný tábor Mauthausen v Hornom Rakúsku bol jedným z najväčších v Tretej ríši - s viac ako 200 000 väzňami, prevažne sovietskymi vojnovými zajatcami, Židmi a politickými väzňami. Od roku 1938 do roku 1945 tu zomrelo približne 100 000 ľudí. Medzi 500 rómskymi obeťami bol aj otec Karla Stojku, ktorý bol jedným z prvých Rómov deportovaných do tábora v roku 1939. Karl Stojka v roku 1994 odhalil pamätnú dosku na mieste bývalého koncentračného tábora.

1994