Ludobójstwo europejskich Romów i Sinti w czasach narodowego socjalizmu

Przypuszczalnie 500000 europejskich Romów i Sinti zostało zamordowanych wczasie Holokaustu – padło ofiarą rasistowskich prześladowań niemieckich nazistów iich faszystowskich sprzymierzeńców. Ludobójstwo to ciągle jeszcze nie jest szerokoznane. Romowie i Sinti byli mordowani w obozach zagłady i umierali z głodu i naskutek chorób w obozach pracy przymusowej i obozach koncentracyjnych. Wieluinnych zostało deportowanych i wykorzystanych jako niewolnicza siła robocza wrolnictwie, przemyśle i budownictwie. Przez dziesiątki lat po wojnie ocaleni nie byliuznawani za ofiary nazistowskich prześladowań i nie otrzymali niemal żadnychodszkodowań czy zwrotu utraconej własności. Ta strona dostarcza podstawowychinformacji o ludobójstwie europejskich Romów i Sinti na użytek nauczycieli i uczniów.

Antycyganizm nie rozpoczął ani nie zakończył się wraz z okresem nazizmu, ale nadal stanowi podstawowy element zbrodni popełnianych na Sinti i Romach.

Auszug aus der IHRA-Arbeitsdefinition von Antiziganismus

Rozpowszechnianie wiedzy o ludobójstwie Romów i Sint

Jeśli jesteś uczniem, możesz samodzielnie lub wspólnie z klasą poszukać informacji na temat antycyganizmu, ludobójstwa Sinti i Romów oraz jego przyczyn i konsekwencji.

Jeśli jesteś nauczycielem, tutaj znajdziesz liczne materiały edukacyjne i wskazówki, jak przeprowadzić lekcje na ten temat: Wszystkie informacje dla nauczycieli.

Strona edukacyjna

Strona Romasintigenocide.eu przedstawia informacje na temat ludobójstwa Romów i Sinti w czasach narodowego socjalizmu. Na stronie można znaleźć biografie poszczególnych osób oraz informacje o miejscach prześladowań i eksterminacji. Omówiono długą historię prześladowań Romów i Sinti w Europie oraz próby przeciwstawienia się im. Skutki ludobójstwa dla ocalałych i pamięć o tym wydarzeniu są kolejnymi ważnymi tematami poruszonymi na stronie edukacyjnej. Wszystkie informacje i arkusze ćwiczeń można znaleźć w zakładce Tematy.

6 głównych tematów
Ponad 70 arkuszy ćwiczeń
W 12 językach
Dla osób w wieku od 14 lat