Ludobójstwo

Między 1941 a 1945 r. znaczny odsetek środkowoeuropejskich Romów i Sintizostał wymordowany przez narodowych socjalistów lub faszystowskie rządy iruchy sprzymierzone z Trzecią Rzeszą. Romowie i Sinti opisują tę tragedię jako„Porajmos” – Wielkie Pożeranie – lub „Samudaripen” – Wielkie Zabijanie. Okołopół miliona Romów i Sinti straciło życie w Holokauście.