Genocída

Medzi rokmi 1941 a 1945 bola prevažná časť Rómov a Sintov v strednej Európe vyvraždená, a to buď národnými socialistami alebo fašistickými vládami a hnutiami spojených s “Treťou ríšou”. Rómovia a Sintovia označujú túto tragédiu ako "Poraimos" - Veľké Ničenie - alebo "Samurdaripen" - Veľké Zabíjanie. Počas holokaustu zahynulo takmer pol milióna Rómov a Sintov.