D1 Koncentračné Tábory

Prvé skupiny Rómov a Sintov deportovali do koncentračných táborov v roku 1938, ale masové deportácie do Dachau, Buchenwaldu a Ravensbrücku začali v roku 1939. Tisícky rakúskych Rómov a Sintov boli poslaní na nútené práce. Keď deportovali fyzicky zdatných živiteľov rodín, ich rodiny ostali závislé od sociálnej pomoci, čo donútilo mestské úrady k deportáciám ešte väčšieho počtu ľudí! Jednotky SS rozdelili väzňov v koncentračných táboroch do kategórií a na šaty im prišili symboly na rozpoznanie ich kategórie. Rómovia a Sintovia zväčša museli nosiť čierny trojuholník, ktorý označoval “anti-sociálnych” väzňov. Niektoré tábory mali samostatnú “cigánsku” kategóriu označenú hnedým trojuholníkom.

1938