D1 Obozy Koncentracyjne

Pierwsza grupa Romów i Sinti została deportowana do obozów koncentracyjnych w 1938 roku, a w 1939 roku rozpoczęły się masowe deportacje do Dachau, Buchenwaldu i Ravensbrück, gdzie tysiące austriackich Romów i Sinti wysłano jako niewolniczą siłę roboczą. Gdy osoby zdolne do pracy i utrzymujące rodziny zostały deportowane, ich rodziny musiały korzystać z pomocy socjalnej, co z kolei sprawiało, że lokalne władze (które musiały tę pomoc fi nansować) domagały się deportowania jeszcze większej liczby ludzi! Więźniowie w obozach koncentracyjnych byli podzieleni przez SS na kategorie, a na ich ubrania naszywano odpowiadające im symbole. Romowie i Sinti zazwyczaj musieli nosić czarny trójkąt, oznaczający więźniów „aspołecznych”. Niektóre obozy posługiwały się osobną kategorią „Cyganów”, oznaczaną brązowym trójkątem.

1938