D7 Pochody Smrti

Tábor v Komárne slúžil ako centrálny zberný tábor pre maďarských Rómov, pokiaľ ich v roku 1944 nedeportovali na nútené práce do koncentračných táborov v Nemecku. Rómov najprv poslali do regionálnych “cigánskych” táborov a potom mnohí z nich museli pochodovať niekoľko stoviek kilometrov do Hviezdicovej pevnosti v Komárne. Muži a ženy, ktorí boli schopní pracovať, boli nútení kráčať ďalej do Nemecka. Mnohí z tých, čo ostali v tábore v Komárne, zomreli od hladu. Ďalší zomreli počas “pochodov smrti” do Nemeckej ríše. Z 10 000 väzňov, ktorí boli v pevnosti, prežilo približne iba 4000.

2006