D7 Dödsmarsch

Lägret Komárom var den centrala uppsamlingsplatsen för ungerska romer som år 1944 skulle deporteras som tvångsarbetare till tyska koncentrationsläger. Först blev romerna förda till regionala ”zigenarläger” för att därefter förfl yttas till fästningen Csillageröd i Komárom. Många fångar var tvungna att gå till fots, ofta hundratals kilometer. Väl framme blev de arbetsföra männen och kvinnorna utvalda att fortsätta sin marsch till Tyskland. Många romer omkom under dödsmarscherna. De andra kvarvarande i Komárom dog ofta av svält. Endast 4 000 av de 10 000 fångarna överlevde.

2006