Genocida

Mezi roky 1941 a 1945 byla převážná část Romů a Sintů ve střední Evropě vyvražděna, a to buď nacisty, nebo jménem fašistických vlád a hnutí spojených s Třetí říší. Romové a Sintové označují tuto tragédii jako „Porajmos“ (velké ničení) nebo „Samurdaripen“ (velké zabíjení). Za holocaustu zahynulo téměř půl milionu Romů a Sintů.