D9 Anna Maria "Settela" Steinbach

Settela Steinbach byla jednou z 574 Romů a Sintů, kteří byli zatčeni v roce 1944 a odvlečeni do tábora Westerbork. Tam ji ostříhali dohola, hlavu si tedy zakryla kusem látky, který odtrhla z prostěradla a používala jako šátek. 19. března 1944 Settelu naložili do nákladního vlaku směr Auschwitz. Když se dveře zavíraly a ona hleděla ven, zachytil ji na fi lm Rudolf Breslaurer, židovský vězeň, jemuž to nařídil velitel tábora. Settela byla zavražděna o několik měsíců později společně s matkou, dvěma bratry, dvěma sestrami, tetou, dvěma synovci a neteří. Z celé rozvětvené rodiny Steinbachů přežil jen otec.

1944