D9 Anna Maria "Settela" Steinbach

Settela Steinbach była jedną z 574 Romów i Sinti aresztowanych w 1944 r. i zabranych do obozu Westerbork. Obcięto jej tam włosy, więc zakrywała głowę kawałkiem materiału oderwanego z prześcieradła. 19 marca 1944 Settela weszła do pociągu towarowego, udającego się do Auschwitz. Wtedy wyglądającą przez zamykające się za nią drzwi Settelę sfi lmował Rudolf Breslauer, żydowski więzień, któremu komendant obozu nakazał rejestrację transportu. Settela została zabita kilka miesięcy później, razem ze swoją matką, dwoma braćmi, dwiema siostrami, ciotką, dwoma bratankami i siostrzenicą. Z całej wielkiej rodziny Steinbachów ocalał tylko jej ojciec.

1944