D9 Anna Maria "Settela" Steinbach

Settela Steinbach egyike volt annak az 574 romának és szintinek, akiket 1944-ben letartóztattak és a westerborki táborba vittek. A haját levágták, fejét egy, kendőként szolgáló, lepedőből tépett ronggyal fedte le. 1944. március 19-én Settela egy Auschwitzba tartó tehervonatra került. Mikor a vagon ajtaja bezárult, Rudolf Breslauer, egy zsidó fogoly – a táborparancsnok utasítására – lefi lmezte a jelenetet. Ezen jól látható, amint Settela a vagonból vet még egy utolsó pillantást. Settelát néhány hónapon belü l édesanyjával, két fi ú- és két lánytestvérével, nagynénjével, két unokaöccsével és unokahúgával együtt megölték. A népes Steinbach családból csak az édesapja élte túl a népirtást.

1944