D5 Lékařské Pokusy

Erna Lauenburger byla mladá Sintka z Berlína, jako dospělá se přestěhovala do Magdeburgu a založila rodinu. V roce 1943 byla Erna s dvěma dcerami deportována do tábora Auschwitz-Birkenau, kde se stala obětí lékařských pokusů Josefa Mengeleho, lékaře SS. Byla zabita smrtící injekcí. V Auschwitz zahynuly také její dcery a manžel Otto Schmidt zahynul v koncentračním táboře Buchenwald. Erna Lauenburger byla inspirací knihy pro děti s názvem Ede a Unku spisovatelky Alexy Wedding, v níž se chlapec z Berlína spřátelí se sintskou dívkou. Ede a Unku byla v Německu v období mezi válkami jednou z nejoblíbenějších dětských knih a později byla zfi lmována. V roce 2011 byla po knize Ede a Unku pojmenována jedna z berlínských ulic.

1931 - 1943