D4 Sieroty

W maju 1944 roku 35 romskich i sintowskich sierot zostało deportowanych do Auschwitz-Birkenau z Sierocińca Św. Józefa w Mulfi ngen, prowadzonego przez zakonnice. Kościół nie zaprotestował przeciw deportacji dzieci ani nie próbował ich ratować. Niektóre z nich były później ofi arami eksperymentów medycznych dokonywanych w Auschwitz przez lekarzy SS. Tylko troje z 35 dzieci ocalało.

1944