D4 Föräldralösa

I maj 1944 deporterades 35 föräldralösa romska barn till Auschwitz-Birkenau från det katolska barnhemmet S:t Josefs i Mulfi ngen i Tyskland. Kyrkan varken protesterade eller försökte rädda barnen. Några av barnen utnyttjades senare som försökspersoner av SS-läkare vid medicinska experiment i lägret. Bara tre av de 35 barnen överlevde.

1944