I7 FLOSSENBÜRG (D)

Flossenbürg był obozem koncentracyjnym z pracą przymusową, funkcjonującym w ramach prowadzonej przez narodowych socjalistów polityki „eksterminacji przez pracę”. Miała ona stać się udziałem zwłaszcza przeciwników politycznych i „aspołecznych outsiderów”. Ponad 1 200 Sinti i Romów zostało deportowanych do Flossenbürga jako rzekomo „element aspołeczny” i zmuszonych do wykonywania szczególnie ciężkiej pracy fi zycznej, np. w miejscowym kamieniołomie lub okolicznych zakładach zbrojeniowych.

1946