I7 FLOSSENBÜRG (D)

Nacisté plánovali, že koncentrační tábor ve Flossenbürgu bude využíván k nucené práci a bude se řídit jejich politikou „zničení prací“. Tento osud byl určen pro politické odpůrce, a zejména „asociální vyvrhele“. Do Flossenbürgu bylo deportováno více než 1200 Sintů a Romů, neboť byli považováni za „asociály“, a byli donuceni vykonávat mimořádně těžkou fyzickou práci, např. v místním kamenolomu nebo v nedalekých zbrojařských továrnách

1946