I7 FLOSSENBÜRG (D)

Nacionalsocijalisti su planirali da Flossenburg bude koncentracijski logor u kojem će se kroz prisilni rad ostvarivati plan „uništenja kroz rad“. Takva sudbina je prvenstveno bila namijenjena političkim protivnicima i „antisocijalnim elementima“. Više od 1200 Sinta i Roma je bilo je deportirano u Flossenburg kao navodni „antisocijalni elementi“. Tamo su prisiljeni raditi iznimno teške fi zičke poslove kao što je bio rad u lokalnom kamenolomu ili rad u obližnjim tvornicama oružja.

1946