I7 FLOSSENBÜRG (D)

De tyska nazisterna planerade att koncentrationslägret Flossenbürg skulle vara ett läger för tvångsarbete enligt devisen ”förintelse genom arbete”. Framför allt fi ck politiska motståndare och så kallade ”asociala outsiders” gå detta öde till mötes. Över 1 200 romer deporterades till Flossenbürg under denna beteckning, där de tvingades till extremt hårt fysiskt arbete i det lokala stenbrottet eller i vapenfabriker i närheten.

1946