I7 FLOSSENBÜRG (D)

Národní socialisti plánovali tábor Flossenbürg ako koncentračný tábor na nútené práce v rámci politiky vyhladzovania prácou. To bol osud, ktorý čakal politických oponentov a hlavne „neprispôsobivých“ jedincov. Viac ako 1200 Rómov a Sintov bolo deportovaných do Flossenbürgu ako “protispoločenské živly” a boli nútení vykonávať extrémne náročnú fyzickú prácu, napríklad v okolitých baniach a blízkych továrňach na výrobu zbraní.

1946