Pod rządami nazistó

Dojście do władzy narodowych socjalistów w 1933 r. miało poważne konsekwencje dla Romów i Sinti. Rasistowskie Ustawy Norymberskie wprowadzone w 1935 r. jako regulacje antysemickie, objęły wszystkie aspekty życia publicznego. Były one także stosowane wobec Romów i Sinti.