C1 Ideologia Rasistowska

Narodowi socjaliści wprowadzili Ustawy Norymberskie, aby zapobiec mieszaniu się rasy „aryjskiej” – postrzeganej przez nich jako wyższa – z rasami uznanymi za niższe, takie jak Żydzi, Romowie i Sinti, czarni, Słowianie i wielu innych. Naziści wierzyli, że zdolności intelektualne, zachowania społeczne i wartości moralne są dziedziczone.

Ein Plakat zur Erklärung der Nürnberger Rassegesetze, wahrscheinlich für den Aushang in öffentlichen Ämtern und Behörden nach 1935.
1935