C1 Rasová ideologie

Nacisté zavedli Norimberské zákony, aby zabránili rozmělňování „árijské“ rasy, kterou považovali za nadřazenou, rasami, které byly podle nich podřadné, např. Židy, Romy, Sinty, černochy, Slovany a mnoha dalšími. Nacisté byli přesvědčení, že intelektuální schopnosti, sociální chování i morální hodnoty jsou dědičné.

Ein Plakat zur Erklärung der Nürnberger Rassegesetze, wahrscheinlich für den Aushang in öffentlichen Ämtern und Behörden nach 1935.
1935