C1 Rasistická ideológia

Národní socialisti prijali Norimberské zákony, aby zabránili oslabeniu podľa nich nadradenej “árijskej” rasy ostatnými rasami, ktoré považovali za menejcenné, ako sú napríklad Židia, Rómovia a Sintovia, ľudia čiernej pleti, Slovania a mnohí ďalší. Nacisti verili, že intelektuálne schopnosti, sociálne správanie a morálne hodnoty sú dedičné

Ein Plakat zur Erklärung der Nürnberger Rassegesetze, wahrscheinlich für den Aushang in öffentlichen Ämtern und Behörden nach 1935.
1935