C1 Rasistisk Ideologi

Nazisterna utfärdade ”Nürnberglagarna” för att förhindra utblandning av den ”ariska rasen”, som de ansåg var överordnad ”underlägsna raser”, som exempelvis judar, romer, svarta och slaver. Nazisterna var övertygade om att såväl intellektuella förmågor och sociala beteenden som moraliska värden var medfödda.

Ein Plakat zur Erklärung der Nürnberger Rassegesetze, wahrscheinlich für den Aushang in öffentlichen Ämtern und Behörden nach 1935.
1935