UNDER NAZISTSTYRET

När nazisterna tagit makten i Tyskland 1933 förvärrades situationen för romer successivt. Romer kategoriserades som ”främmande raselement” och definierades som ett hot mot nazisternas vision om ett enhetligt ”ariskt”, ”rent” och ”sunt” tyskt folk. De nya raslagarna från 1935, de så kallade ”Nürnberglagarna”, drabbade även romer. Lagarna var från början främst av antisemitiskt slag och innebar stora förändringar för judar och andra grupper som nazisterna ansåg var av annan ”ras” än den tyska majoriteten. De rasistiska lagarna kom snart att även gälla romer.