C9 Tvångsarbetsläger

De första deportationerna av romer inleddes direkt efter Nazitysklands annektering av Österrike 1938 (Anschluss). Tusentals österrikiska romer fråntogs sina medborgerliga rättigheter och deporterades till tyska koncentrationsläger eller tvångsarbetsläger i nära anslutning till större offentliga byggnadsprojekt som exempelvis motorvägar, dammar eller kraftverk.

Auflistung deportierter Roma aus der Gemeinde Spitzzicken/ Hrvatski Cikljin im Burgenland/Österreich.
1940