C9 Pracovní tábory

Program deportací byl spuštěn bezprostředně po „anšlusu“, tedy po připojení Rakouska k německé říši v roce 1938. Tisíce rakouských Romů a Sintů byly zbaveny občanských práv a deportovány buď do koncentračních táborů v Německu, nebo do táborů nucených prací v blízkosti důležitých veřejných staveb, např. přehrad, dálnic nebo elektráren. Tento dokument pochází z obce Spitzzicken/Hrvatski Cikljin v Burgenlandsku a uvádí výčet 19 místních Romů a táborů, kam byli odvezeni.

Auflistung deportierter Roma aus der Gemeinde Spitzzicken/ Hrvatski Cikljin im Burgenland/Österreich.
1940