Za vlády nacistů

Když v roce 1933 uchvátili moc nacisté, mělo to na Romy a Sinty vážné dopady. Norimberské rasové zákony byly zavedeny jako antisemitské opatření v roce 1935 a dotýkaly se všech aspektů veřejného života. Vztahovaly se také na Romy a Sinty.