C5 Sterilizace

Zákon z roku 1933 o prevenci geneticky poškozených potomků legalizoval nucenou sterilizaci všech mužů a žen, které nacisté považovali za společensky nežádoucí, včetně lidí s fyzickým či duševním postižením, příslušníků údajně „podřadných ras“ a tzv. „rozených zločinců“. V letech 1933 až 1945 bylo proti své vůli sterilizováno 400 000 lidí včetně mnoha Romů a Sintů. Někteří muži a ženy díky sterilizaci unikli koncentračním táborům, jiní byli nuceně sterilizováni až po deportaci do tábora. Tento zákon byl zrušen až v roce 1988, přičemž obětem nebylo nikdy vyplaceno žádné odškodnění.

Titelseite des Reichsgesetzblatt vom 25. Juli 1933.
1933