C5 Steriliserade

1933 infördes en ny lag i Tyskland om ”förhindrande av genetiskt defekt avkomma” som innebar att alla män och kvinnor som inte ansågs önskvärda i samhället skulle tvångssteriliseras. Enligt nazisterna handlade det om människor med fysiska eller mentala funktionsnedsättningar, personer tillhörande ”underlägsna raser” och ”födda kriminella”. Mellan åren 1933 och 1945 blev över 400 000 människor tvångssteriliserade, även många romer. För en del män och kvinnor betydde steriliseringen att de undgick att deporteras till koncentrationsläger, medan andra blev steriliserade på plats i lägren. Lagen upphörde inte förrän 1988. Ingen kompensation har någonsin utbetalats till offren. Men sedan några år tillbaka har minnesmärken uppförts i Tyskland för offren som utsattes för tvångssterilisering.

Titelseite des Reichsgesetzblatt vom 25. Juli 1933.
1933