C5 Sterilizovaní

Zákon o prevencii geneticky chorých potomkov z roku 1933 legalizoval násilnú sterilizáciu všetkých mužov a žien, ktorých nacisti považovali za nežiadúcich pre spoločnosť, vrátane ľudí s fyzickými či psychickými postihnutiami, príslušníkov údajných “podriadených rás” a takzvaných “rodených zločincov”. Medzi rokmi 1933 a 1945 bolo nedobrovoľne sterilizovaných 400,000 ľudí, vrátane mnohých Rómov a Sintov. Pre niektorých mužov a ženy znamenala sterilizácia vyhnutie sa deportácii do koncentračných táborov, ale ostatní boli násilne sterilizovaní po príchode do tábora. Tento zákon zrušili až v roku 1988! Obetiam nikdy nebolo vyplatené žiadne odškodné.

Titelseite des Reichsgesetzblatt vom 25. Juli 1933.
1933