Nacistická nadvláda

Keď sa v roku 1933 nacisti chopili moci, malo to pre Rómov a Sintov vážnedôsledky. Norimberské rasové zákony zaviedli v roku 1935 antisemitskéopatrenia, ktoré mali dopad na všetky aspekty verejného života.Uplatňovali sa aj voči Rómom a Sintom.