C8 Vyvlastnené

Miestne úrady vyvlastnili všetok majetok deportovaných sintských a rómskych rodín. Zničili im domy a predali kone a vozy. Výťažok bol použitý na vyplatenie stráží v táboroch. Po roku 1945 preživší nedostali žiadnu náhradu za skonfiškovaný majetok.

„Verzeichnis über das bewegliche und unbewegliche Vermögen der von Halbturn nach Lackenbach abtransportierten Zigeuner“
1942