C8 Expropriați

Atunci când familiile rome și Sinti erau deportate, toate posesiunile lor erau confi scate de autoritățile locale. Casele le erau distruse, iar căruțele și caii vânduți. Sumele obținute erau folosite pentru a plăti gardienii din lagăre. După război, supraviețuitorii nu au primit niciodată compensații pentru pierderea proprietăților lor.

„Verzeichnis über das bewegliche und unbewegliche Vermögen der von Halbturn nach Lackenbach abtransportierten Zigeuner“
1942