C8 Pozbawieni Dóbr

Gdy rodziny Sinti i Romów zostały deportowane, całą ich własność konfi skowały lokalne władze. Ich domy były burzone, a konie i wozy sprzedawano. Zyski przeznaczano na opłacanie strażników w obozach. Po wojnie ocaleni nigdy nie otrzymali odszkodowań za utratę swojej własności.

„Verzeichnis über das bewegliche und unbewegliche Vermögen der von Halbturn nach Lackenbach abtransportierten Zigeuner“
1942