C8 Zbaveni majetku

Při deportaci rodinám Romů a Sintů místní úřady zabavily veškerý majetek. Jejich domy byly zničeny a jejich koně a povozy prodány. Výnosy z prodeje byly použity k zaplacení dozorců v táborech. Po válce nebylo přeživším nikdy poskytnuto žádné odškodnění za majetek, o který přišli.... jen v samotné rakouské zemi Burgenlandsko bylo v letech 1939 až 1945 zničeno Romům a Sintům více než 1350 domů?

„Verzeichnis über das bewegliche und unbewegliche Vermögen der von Halbturn nach Lackenbach abtransportierten Zigeuner“
1942